Aktsiaseltsi asutamine

AS asutamineAktsiaselts on äriühing, mille aktsiakapital on jaotatud aktsiateks. Aktsiaselts on piiratud vastutusega äriühing. Aktsionärid ei vastuta aktsiaseltsi kohustuste eest oma isikliku varaga. Aktsia väikseim nimiväärtus on 10 eurosenti. Aktsiakapitali suurus peab olema vähemalt  25 000 eurot. Aktsiaseltsi asutajad tasuvad aktsiakapitali kas rahaliste sissemaksetena selleks avatavale pangaarvele või mitterahaliste sissemaksetena. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mistahes vara või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet (arvutid, kodutehnika, mööbel, sõidukid, väärtpaberid jne.).

Aktsiaseltsil võib olla üks või mitu aktsionäri. Aktsiaseltsi juhtimisorganiteks on aktsionäride üldkoosolek, nõukogu ja juhatus. Aktsionärid ja juhatuse liikmed võivad kattuda. Vähemalt pooled juhatuse liikmetest peavad elama Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis (Euroopa Liit pluss Norra, Island ja Liechtenstein) või Šveitsis. Alternatiiviks on siin Eestis elav kontaktisik, kes kantakse koos aadressiga samuti äriregistrisse ning kelle põhiliseks ülesandeks on dokumentide vastuvõtmine. Aktsionäridele ja nõukogu liikmetele elukoha suhtes piiranguid ei kohaldata.

Nõukogu peab koosnema vähemalt kolmest liikmest. Juhatuse ja nõukogu liikmed ei või kattuda. Kohustuslik on audiitori olemasolu. Enne aktsiaseltsi äriregistrisse kandmist tuleb aktsiad registreerida Eesti Väärtpaberite Keskregistris. Aktsiaseltsi aktsiate võõrandamise leping ei vaja notariaalset tõestamist.

Aktsiaseltsi vorm on mõeldud eeskätt suurematele ettevõtetele, kus on palju omanikke või töötajaid. Või kus omanikud on igapäevasest juhtimisest eemal. Potentsiaalse börsiettevõtte puhul on aktsiaseltsi vorm ainuvõimalik.

Aktsiaseltsi asutamise hind (rahaline sissemakse, aktsiakapital 25 000 eurot.) on ühe asutaja puhul al 510 eurot, kahe või enama asutaja puhul al. 575 eurot.

Mitterahalise sissemakse puhul lisandub audiitori või eksperdi  teenus. Audiitori teenuse hind on al. 65 eurot.

Asutamisteenuse hind sisaldab:

  •   firma asutamisega seonduvat konsultatsiooni
  •   ärinime kontrolli
  •   vajaduse korral notariaja broneerimist
  •   kõikide dokumentide koostamist
  •   riigilõivu
  •   vajadusel audiitori teenust
  •   aktsiate registreerimist EVK-s
  •   dokumentide esitamist äriregistrile

Aktsiaseltsi asutamiseks vajalikud andmed saab meile edastada firma kontoris (registreerides eelnevalt konsultatsioonile), meili teel, telefoni teel või kasutades allolevat tellimisankeeti.

Märkus: Kui isikul pole Eesti isikukoodi, esitatakse välisriigi isikukood ning täpne sünniaeg. Kui asutajaks on firma, esitada firma nimi, registrikood ning firma esindaja andmed.

Aktsiaseltsi asutamiseks vajalikud andmed saab meile edastada siit!