Mittetulundusühingute asutamine

MTU asutamineMittetulundusühing (selts, klubi, liit, ühistu jne.) on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine. Mittetulundusühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Mittetulundusühing ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel (v.a. ühingu likvideerimisel).

Mittetulundusühingu saavad asutada vähemalt kaks füüsilist või juriidilist isikut. Juhatuse liikmeid võib olla üks või mitu.

Mittetulundusühingu registreerimiseks tuleks meile esitada järgmised andmed:

 •   ühingu nimi (nimevariandid);
 •   ühingu aadress;
 •   ühingu tegevuse eesmärk või eesmärgid ning peamine tegevusala;
 •   asutajate nimed, isikukoodid ja elukohad. Kui isikul puudub Eesti isikukood, esitatakse sünniaeg ning välisriigi isikukood. Juriidilisest isikust asutaja puhul esitada nimi, registrikood, asukoht ning esindaja andmed;
 •   juhatuse liikmete nimed, isikukoodid, elukohad ning isikuttõendava dokumendi (ID-kaart, pass või ET-seeria juhiluba) nimetus;
 •   sidevahendite (telefon, e-mail) andmed;
 •   asutajate erisoovid.

Mittetulundusühingu asutamise hind on al. 250 eurot. Lõplik hind sõltub asutajate arvust ning töömahust (erisoovidest).

Asutamisteenuse hind sisaldab:

 •   asutamisega seonduvat konsultatsiooni;
 •   nimekontrolli;
 •   vajaduse korral notariaja broneerimist;
 •   kõikide dokumentide (asutamisleping, põhikiri, avaldus jne.) koostamist;
 •   riigilõivu;
 •   dokumentide esitamist kohtu registriosakonnale.