Muud teenused

MuudLisaks nii-öelda põhiteenustele pakub Amador kas otse või läbi partnerfirmade ka alljärgnevaid teenuseid:

  1.  Võlaõiguslike lepingute koostamine
  2.  Volikirjade koostamine
  3.  Kohtulahendite vaidlustamine
  4.  Äriplaanide koostamine
  5.  Füüsilisest isikust ettevõtjaks registreerimine
  6.  Täis- ja usaldusühingu asutamine
  7.  Välismaa äriühingu filiaali asutamine
  8.  Dokumentide koopiate tellimine äriregistrist
  9.  Raamatupidamis- ja audiitorteenused
  10.  Tõlgi tellimine notariaalse tehingu juurde

Toodud loetelu ei ole ammendav!