Muudatused äriregistris

Amador aitab kiiresti ja korrektselt vormistada kõik firma andmeid puudutavad muudatused äriregistris. Järgmiste muudatuste registreerimine äriregistris on kohustuslik:

 1.  Aadressi muutmine.
 2.  Ärinime muutmine.
 3.  Põhikirja muutmine
 4.  Osa- või aktsiakapitali suurendamine või vähendamine.
 5.  Muudatused omanikeringis.
 6.  Muudatused juhatuse koosseisus.
 7.  Muudatused nõukogu koosseisus.
 8.  Audiitori valimine või vahetamine.
 9.  Prokuristi valimine.
 10.  Sidevahendite muutumine.
 11.  Ümberkujundamine, ühinemine, jagunemine.
 12.  Kohustuslikust reservkapitalist loobumine.
 13.  Likvideerimine.

Amador pakub ka kapitali eurodesse ümberarvestamise teenust, kui kapital on veel jäänud eurodesse ümber vormistamata. Kuna Eesti kroonides olev kapital ei konverteeru vajaliku täpsusega eurodeks, siis äriregister seda automaatselt teha ei saa. Tegemist on küllaltki spetsiifilise protseduuriga, kus tuleb ette võtta kas kapitali vähendamine või suurendamine.

MUUDE TEENUSTE HINNAD (koos riigilõivuga):

Aadressi muutmine ilma põhikirja muutmata:  65 EUR

Juhatuse liikmete, ärinime ja põhikirja muutmine:  alates 95 EUR

Kapitali suurendamine või vähendamine:  alates 140 EUR

Omanikevahetus ilma muudatusteta B-kaardil:  alates 230 EUR

Omanikevahetus koos muudatustega B-kaardil:  alates 255 EUR

Ümberkujundamine teist liiki äriühinguks:  alates 375 EUR

Äriühingu likvideerimine:  alates 250 EUR

Teenuse lõplik hind sõltub töömahust ja keerukusest, osapoolte arvust, kapitali suurusest ning notariaalse tehingu puhul tehinguväärtusest.

Muudatused omanikeringis tuleb reeglina vormistada notari kaudu. Notariaalse tehingu ettevalmistamiseks on vaja meile esitada järgmised andmed ja dokumendid:

 1.  Firma nimi ja registrikood.
 2.  Osanike nimed koos osade jaotusega.
 3.  Dokument, mille alusel osa müüja või kinkija selle osa omandas (asutamisotsus,asutamisleping, ostu-müügileping või kinkeleping).
 4.  Tehinguosaliste isikuandmed: nimed, isiku- või registrikoodid, aadressid,  millise isikuttõendava dokumendi (ID-kaart, pass või ET-seeria juhiluba) alusel toimub isikusamasuse tuvastamine. Eesti isikukoodi puudumisel esitada välisriigi isikukood ja sünniaeg.
 5.  Kas tegemist on müügi või kinkimisega? Milline on müügihind?
 6.  Kes maksab notari tasu?
 7.  Osa võõrandaja perekonnaseis osa omandamise hetkel ning käesoleval ajal.

Perekonnaseisu osas on võimalikeks variantideks vallaline, abielus, lahutatud või lesk. Vallaliseks loetakse vaid seda isikut, kes ei ole mitte kunagi olnud ametlikult abielus.

Kui müüja on abielus, on osa võõrandamiseks vaja abikaasa notariaalset nõusolekut.Selleks esitatakse abikaasa isikuandmed ning abikaasa tuleb samuti notari juurde. Kui müüja on lahutatud, kuid osa omandamise ajal oli abielus, on osa võõrandamiseks vaja endise abikaasa notariaalset nõusolekut.

Abikaasa (endise abikaasa) nõusolekut ei ole vaja, kui abikaasade vahel on sõlmitud notariaalne ühisvara jagamise leping või kui vara on jagatud kohtuotsusega. Sellisel juhul on vaja esitada ühisvara jagamise leping või jõustumismärkega kohtuotsus.