Osaühingu asutamine

OU asutamineOsaühing on vaieldamatult kõige populaarsem ettevõtlusvorm. Osaühing on piiratud vastutusega äriühing.  Osanikud ei vastuta osaühingu kohustuste eest oma isikliku varaga, kuid seda vaid juhul, kui osakapitali sissemaksed on äriregistris registreeritud! Osa väikseim nimiväärtus on üks euro. Osakapitali suurus peab olema vähemalt  2500 eurot. Osaühingu asutajad tasuvad osakapitali kas asutamisotsuses või -lepingus märgitud tähtajaks rahaliste sissemaksetena pangaarvele või mitterahaliste sissemaksetena. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mistahes vara või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet (arvutid, kodutehnika, mööbel, sõidukid, väärtpaberid jne.).

Kui osaühing on asutatud elektrooniliselt ettevõtjaportaalis, saab osakapitali eest tasuda ainult rahaliste sissemaksetega!

Osaühingul võib olla üks või mitu osanikku. Osaühingut juhivad osanikud ja juhatus. Osanikud ja juhatuse liikmed võivad kattuda. Vähemalt pooles juhatuse liikmetest peavad elama Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis (Euroopa Liit pluss Norra, Island ja Liechtenstein) või Šveitsis. Alternatiiviks on siin Eestis elav kontaktisik, kes kantakse koos aadressiga samuti äriregistrisse ning kelle põhiliseks ülesandeks on dokumentide vastuvõtmine. Osanikele elukoha suhtes piiranguid ei kohaldata.

Osaühingu asutamise hind (osakapital 2500 EUR) on ühe asutaja puhul al.320 eurot, kahe asutaja puhul al. 350 eurot, kolme või enama asutaja puhul al. 380 eurot.

Asutamisteenuse hind sisaldab:

  •   firma asutamisega seonduvat konsultatsiooni;
  •   ärinime kontrolli;
  •   vajaduse korral notariaja broneerimist;
  •   kõikide dokumentide koostamist;
  •   riigilõivu;
  •   dokumentide esitamist äriregistrile

Osaühingu asutamiseks vajalikud andmed saab meile edastada firma kontoris (registreerides eelnevalt konsultatsioonile), meili teel, telefoni teel või kasutades allpool olevat tellimisankeeti.

Märkus: Kui isikul pole Eesti isikukoodi, esitatakse välisriigi isikukood ning täpne sünniaeg. Kui asutajaks on firma, esitada firma nimi, registrikood ning firma esindaja andmed.

Osaühingu asutamiseks vajalikud andmed saab meile edastada siit!